زیبایی و مود

ترند های سال ۲۰۲۱

ترند های سال ۲۰۲۱
پاندومی کرونا در سال گذشته الماری لباس بسیاری ها را ساده تر و راحت تر ساخت. برزو و لباس های راحت روی خانه چیز های بودن که سال گذشته رو در الماری لباس همه جاگزین شد صحنه مود و فیشن کم رنگ تر شد و در طول بسته سال صرف یک مدت کوتاه فیشنیسته ها توانستند لباس های زیبا و شیک خود را در بیرون به نمایش بگذارند در سال ۲۰۲۱ نیز مانند سال گذشته ۲۰۲۰ پاندومی کرونا هنوز ختم نشده و در صحنه مود و فیشن کمتر نوآوری دیده میشود اکثر ترند های سال های گذشته امسال هم در جمع مودروز میروند ولی با آن هم یک دو ترند تازه نیز در میان ترند های آشنا ما دیده میشود که در پایان به معرفی میگیریم
ترند های سال ۲۰۲۱
از سال های گذشته چندین ترند امسال نیز باقی میماند مثلا
بالاپوش های چهارخانه ، بالاپوش های پوستین ، بالاپوش و‌کرتی تیدی و ترنج کوت، دریشی های زنانه، شلشله در دامن ، دستکول ، کرتی ، لباس های چرمی امسال نیز در جمع ترند های سال میماندهمچنان
بوت ها و موزه ها با تلی های بزرگ، موزه های چرمی تا سر عینک زانو
آستین های پوقانه یی و کلان ، پت بزرگ سر شانه ، پطلون های پاچه کلان یا شلوار، لباس سر تا پا یکرنگ مثلا پطلون و بلوز از یک تکه و یک رنگ یا دامن و بلوز از یک رنگ و یک تکه و یا هم در مجموع اورآل
پولندر یا جاکت های بی آستین، شکم لچ و برالیت ، دامن های پلیتی
و بلاخره ترند های تازه امسال
ستایل کرنج یا روک پانک با لباس های چرمی و سیاه

چپه یخن های بزرگ بالا جاکت و پیراهن

عینک های شاپرکی
پطلون های کوبای کمر بلند و پاچه کلان راست

دامن ها مینی ژوب یا شورت های کوتاه
لباس های کلان ، افتاده و راحت
دریشی ها امسال نیز مانند برزو ها راحت بزرگ و از تکه های افتاده دوخته می‌شوند با کرتی ها و پطلون های کلان و افتاده ، کرتی های دریشی کلان برو پیراهن یا با پطلون کوبای

رنگ های سال

رنگ کریمی از سال گذشته امسال هم باقی میماند و رنگ های شیرچایی ، سایه های مختلف رنگ سبز (از سایه های روشن مختلف پسته یی گرفته تا سایه های روشن و‌مختلف زنگاری که به نام نیو منت یاد میشود )، رنگ فولادی یا خاکستری، رنگ زرد، رنگ یاسمنی ،رنگ آبی بحری رنگ سرخ و بلاخره رنگ نصواری امسال اضافه می‌شوند. سیاه و سفید مانند همیشه امسال هم در ترند هستند

یکی از ترند های دیگر مخلوط نمودن یا ترکیب دادن نقش های مختلف با هم دیگر است مثلا تکه چهارخانه با گلدار و خال دار

دستکول های بی اندازه بزرگ نیز از ترند های امسال به شمار می‌رود

رنگ های ترند بهاری و تابستانی امسال

(Visited 859 times, 1 visits today)