زیبایی و مود

ترند های سال ۲۰۱۹ /دریشی

دریشی ‌ با رنگ های روشن و‌شوخ امسال یکی از ترند های مهم سال به شمار می‌رود، که به استایل بزنس رسمی در جا کار تا شیک ایلیگانت با بوت های کوری بلند در مهمانی و مجلس تااستایل کژول و سپورتی یعنی با کرمچ برای شهر و بازار رفتن پوشیده میشوند .امسال برخلاف سال های دیگر پطلون های دریشی گشادتر و کرتی هایش تا جای هم اورسایز* یا کلان می‌باشند

(Visited 592 times, 1 visits today)