از هرچیزو ازهرجا

آریانا سعید خوش ذوق ترین آوازخوان سال

در یک نظر سنجی «آن لین » آریانا سعید برای بار سوم در به عنوان خوش ذوق ترین و خوش لباس ترین آوازخوان سال انتخاب شد

در این نظر سنجی که تقریبا سه هزار و هفتصد دختر و پسر جوان میان ۳۵ تا ۱۸ ساله از طریق فیس بوک و انستاگرام رای فرستاده بودند آریانا سعید با بلند ترین آرا = ۱۹۳۱ رای  از جمله ۲۹۰۰ رای در فیس بوک (یعنی ۶۸ فیصد )  و ۶۴۶ رای از جمله ۸۰۱ رای در انستاگرام (یعنی ۸۰ فیصد ) از میان آوازخوانان ( طبقه اناث )  به عنوان خوش ذوق ترین و خوش لباس ترین آواز خوان سال انتخاب شد

در این نظر سنجی غزل سادات  ۱۴ فیصد  آرا فیسبوک و ۸ فیصد آرا انستا گرام ، سیتا قاسمی  ۳ فیصد آرا صرف در فیس بوک و مژده جمالزاده ۲ ٪ آرا صرف در انستاگرام را  بدست آوردند که  فیصدی آرا شان در هر صورت اش از فیصد آرا ۳۰ ٪ برای مقام دوم و ۱۰ ٪ برای رسیدن به مقام سوم کمتر بود

جالب این است که در انستاگرام هشتاد فیصد کاربران آریانا سعید را به عنوان خوش لباس ترین انتخاب کرده اند این بدان معنی است که آریانا سعید بیشتر میان نسل جوان از محبوبیت برخوردار می‌باشد و طرز لباس پوشیدن او سلیقه اش به ذوق نسل جوان و مدرن مطابقت میکند

 آریانا سعید آوازخوانیست که هرنوع  لباس چی به  سبک و ستایل غربی و یا هم سبک افغانی و‌محلی خود ما، را همیشه به شکل زیبا آن به نمایش میگذارد و بیننده ها را جذب لباس خود میسازد و قسمی که از نظر سنجی بالا معلوم میشود در این ساحه هنوز کدام رقیب جدی هم ندارد. اکثر لباس های که او میپوشد روز بعدی به یکی از مشهور ترین لباس های دخترانه و زنانه افغانستان تبدیل شده و بارها از رو آن لباس دوخته و کاپی میشود او برای دختران افغانستان یک به «ترند ستر»کامل تبدیل شده .

*ترندستر = به انسان های فیشنی و خوش لباس گفته میشود که همیشه ترند ها و مود های نو را از همه اولتر میپوشید و لباس های شان توسط بسیاری ها کاپی میشود و بدینصورت ترند ها و مود نو را میان مردم رایج میکنند

(Visited 2,184 times, 1 visits today)