از هرچیزو ازهرجا

Miss world 2016 دختر شایسته سال انتخاب شد

استفانی  دل واله ، دختر نزده ساله یی از کشور «پورتوریکو» که فعلا در شهر نیویارک تحصیل وبه سه زبان اسپانیایی،انگلیسی و فرانسوی صحبت میکند روز یکشنبه تاریخ ۱۸ دسامبر در «مری لند» امریکا به عنوان «دختر شایسته سال » تاج گذاری شد. دوشیزه« دل واله» دومین اشتراک کننده از کشور پورتوریکو(= کشوری در امریکا… Read More Miss world 2016 دختر شایسته سال انتخاب شد