مود ، فيشن ،زيبايى

از هرچیزو ازهرجا

Befor after pictures/قبل و بعد ازجراحى پلاستيكى

هنرمندان دنيا قبل و بعد از جراحى پلاستيك

Read More »
زیبایی و مود

اول چله يا انگشتر؟

اول چله در انگشت پوشيده ميشود يا انگشتر ؟ سوالى كه اكثر خانمان جوان بعد از ازدواج از خود ميپرسند…

Read More »
Close