زیبایی و مود

اول چله يا انگشتر؟

اول چله در انگشت پوشيده ميشود يا انگشتر ؟ سوالى كه اكثر خانمان جوان بعد از ازدواج از خود ميپرسند . آيا رسم يا قاعده و قانونى در چى نوع ؟  پوشيدن چله و انگشتر وجود دارد ؟ در اينجا جواب يكى از ديزاينر هاى مشهور زيورات و الماس شناس را با هم در اين… Read More اول چله يا انگشتر؟