از هرچیزو ازهرجا

٣٠ بانو زيبا دنيا ٢٠١٧

در يك نظر سنجى كه در يكى از پلات فرم هاى شبكه يا رسانه مشهور  اجتماعى به نام Buzznet براه انداخته شده بود و بيش از هفت ميليون كاربر اشتراك  و راى داده بودند  ٣٠ زيباترين و همچنان  قدرتمندترين  وموفق ترين زنان دنيا انتخاب شدن آوازخوان مشهور امريكايى بيونسى نوليس مقام اول و ستاره باليود… Read More ٣٠ بانو زيبا دنيا ٢٠١٧