زیبایی و مود

Trends 2018/ ترند های سال دستکول

در قسمت دستکول امسال انتخاب بسیار بزرگ است از دستکول های کوچک  تا دستکول های از اندازه بزرگ «ایکس ایکس ال »دستکول های سرخ ، دستکول های شفاف پلاستیکی تا دستکول های  شمله دار ، دستکول های سر شانه یی و بکسک های روی دل امسال در جمع ترند میروند که از دیزاینر های مشهور… Read More Trends 2018/ ترند های سال دستکول