صحت و تندرستی

روز تخمه گذاری بانوان

روز تخمه (تخمک ) گذاری بانوان به آن روز سکل میگویند که در آن روز تخمه کامل یا بالغ از تخمدان جدا داخل «لوله رحم» شده و آماده برای القاح می‌باشد. تخمه گذاری هر ماه بین روز های ۱۳ تا ۱۶ سکل اتفاق افتاده و نظر به مدت سکل در هرزن و دختر مختلف میباشد… Read More روز تخمه گذاری بانوان

دخترانه, زندگی خانوادگی

سکل یا چرخه قاعده گی چیست ؟

سکل کلمه لاتین بوده و به معنی حلقه یا چرخه است . در علم طبابت به چرخه قاعده گی سکل میگویند . یک سکل چهارهفته ( ۲۸ روز) را در برمی‌گیرد. در مدت این چهار هفته روند های مختلف در وجود دختر خانمان اتفاق می افتند که هر کدام این روند ها به نوبه خود… Read More سکل یا چرخه قاعده گی چیست ؟

دخترانه, زندگی خانوادگی

حمل گرفتن در جریان مریضی ماهوار

آیا امکان حمل گرفتن خانمان در جریان مریضی ماهوار وجود دارد و خانمان میتوانند حمل بگیرند ؟ بلی میتوانند ! برای دریافت جواب این سوال و این که بدانیم چگونه اول باید خون ریزی ماهانه بانوان را تحت مطالعه قرار بدهیم. خونریزی ماهوار چیست ؟ و چه وظیفه یی را در سکل (= چرخه قاعده… Read More حمل گرفتن در جریان مریضی ماهوار