از هرچیزو ازهرجا

American Music awards / فرش سرخ جایزه موسیقی امریکا

فرش سرخ بهترین های موسیقی جهان سه شنبه ۹ اکتوبر ۲۰۱۸ لاس انجلس