از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

فیستوال سینمایی کان/ فرش سرخ امفر

یکی از محافل مهم در جریان فیستوال کان در کنار محافل « جواهر فروشی شوپرد » ، «جشن خیریه امفر » است که در این پارتی برای تداوی مریضی ایدز پول جمع آوری میشود .فرش سرخ این جشن خیریه نیز صحنه نمایش مود یا فیشن شو برای سوپر مودل های جهان مانند هایدی کلوم ،… Read More فیستوال سینمایی کان/ فرش سرخ امفر