از هرچیزو ازهرجا

شاهدخت جاپان به خاطر عشق بزرگ خود لقب خود را از دست ميدهد

عروسی جنجالى در خاندان  امپراتوری جاپان بنا به گزارش رسانه های محلی، شاهدخت چاپان   ماکو، ٢٥ ساله با دوست پسر خود كومورو ٢٥ ساله نامزاد شده و سال آينده ازدواج ميكند. در واقيعت يك خبر خوش و زيبا كه  از شنيدن آن فاميل ها خوش ميشوند اما براى خاندان شاهى و خصوصى خود عروس… Read More شاهدخت جاپان به خاطر عشق بزرگ خود لقب خود را از دست ميدهد