از هرچیزو ازهرجا

از ملکه زیبایی تا ملکه واقعی

از ملکه زیبایی تا ملکه واقعی «اکسانه »مودل ۲۳ ساله روسی که در سال ۲۰۱۵ «مس مسکو » یا ملکه زیبایی شهر مسکو‌شده بود با سلطان مالیزیا  «محمد پنجم »که ۲۴ سال تفاوت سنی میان شان وجود دارد، پنجشنبه گذشته ازدواج نمود . سلطان مالیزیا قبلا هم ازدواج نموده بود اما از خانم خود چند… Read More از ملکه زیبایی تا ملکه واقعی