از هرچیزو ازهرجا

جشن سوم عروسی دیپیکا-رنویر

دیپیکا پدکون و رنویر سینگ دو ستاره موفق سینما هند مرتون عروسی خود را دیشب با جشن گرفتن  در یک هوتل در شهر ممبی هند همرای با دوستان بالییود بلاخره ختم نمودند. این جفت جوان و دلداده که در ماه قوس این سال درکشور ایتالیا عقد مذهبی خود را در دو مراسم مطابق به رسوم… Read More جشن سوم عروسی دیپیکا-رنویر