صحت و تندرستی

شش موادغذایی برای روز های سرد زمستان که وجود را گرم میسازند

خنک خوردن و لرزیدن زیاد از سرما در روزهای سرد زمستانی ؟ مطابق به توصیه طب قدیم چینایی با استفاده ازاین چند مواد غذایی درروزهای سرد زمستان وجود تان همیشه گرم خواهد بود چارمغز : سرشار از آهن، سنک و ویتامین های بی بوده  و گرمی به وجود میدهد   زنجفیل  :  نه تنها وجود را… Read More شش موادغذایی برای روز های سرد زمستان که وجود را گرم میسازند