از هرچیزو ازهرجا

10 years challenge/ چالش ده ساله ترند تازه اینترنتی‌

در آغاز سال ۲۰۱۹ چالش تازه یی در شبکات اجتماعی بنام چالش ده ساله براه انداخته شد که به زودترین فرصت یکی از ترند های سال شد. در این چالش اشتراک کننده گان تصاویری از ده سال قبل و امسال خود را کنار هم میگذارند تا تغییرات ده سال گذشته را با هم مقایسه کنند.… Read More 10 years challenge/ چالش ده ساله ترند تازه اینترنتی‌

از هرچیزو ازهرجا

Afghan star/ يك بام و دو هوا

الهه سرور و شقایق رویا! هردو متولد ایران هستند، یکی (الهه سرور) از پدر و مادر افغان که جنگ و نابرابری‌های قومی و مذهبی پدر و مادرش را مجبور به آواره شدن از افغانستان کرده بود. دیگری (شقایق رویا) از پدر افغان و مادر ایرانی که باز هم پدر افغانش شاید از جنگ و ویرانی و فقر… Read More Afghan star/ يك بام و دو هوا