ستاره،سپورت

Uncategorized

رونالدو : كودك چهارم بدنيا آمد

كريستيانو رونالدو٣٢ ساله  و دوست دختر اش جورجينا ٢٢ ساله صاحب يك دختر شدند. اين خبر را  يكشنبه  شام ، رونالدو…

Read More »
از هرچیزو ازهرجا

آيا بعد از مسى رونالدو هم به پا عقد ميرود؟

از چند روز بدينسو مطبوعات اسپانيا و جهانى بالا موضوع نامزادى كريستيانو رونالدو ميچرخد.  هفته گذشته وقتى رونالدو با دوست…

Read More »
از هرچیزو ازهرجا

كريستيانو رونالدو باز پدرشد /Ronaldo

کریستیانو رونالدو فوتبالر مشهور جهان   پس از پسر شش ساله اش “كريستيانو جونير “براى بار دوم پدر شد. اينبار…

Read More »
Back to top button
Close