سال مار تقويم چينايى Horoskop

از هرچیزو ازهرجا

متولدین سال مار:جذاب، مرموز و تيز بين

سال های ۱۳۵۶/۱۳۶۸/۱۳۸۰ سال مار سال  طرح ها وپلان  كشيدن ها است . اين سال همچنان سال رونق صنعت و…

Read More »
Close