از هرچیزو ازهرجا

اولین فارمر نوجوان افغانستان /Afghanistan’s bee teen- businesswomen

فروزان دختر ۱۹ ساله و محصل فاکولته اقتصاد سه سال قبل در سن ۱۶ ساله گی قرض گرفت و فارم زنبورداری خود را با سه کندو (صندوق یا خانه که زنبور ها در آن نگه داری میشوند ) اساس گذاشت ، یک سال بعد او نه تنها قادر بود قرض خود را دوباره بپردازد بلکه… Read More اولین فارمر نوجوان افغانستان /Afghanistan’s bee teen- businesswomen