زندگی خانوادگی

تقويم چينايى :خصوصيات متولدين سال اسپ لایق خونگرم و با استعداد

 سال اسپ : سال های  ۱۳۵۷/۱۳۶۹/۱۳۸۱/۱۳۹۳ سالیست  هیجان انگیز، پرازعمل ، اقدام ، حادثات وماجرا های خاطره انگیز.متولدین سال اسپ  اشخاص فعال و همیشه در جنبش وحرکت بوده که مدت طویل در یکجا  طاقت نمیآورند ودیر در یک محل باقی نمیمانند. آنها افراد پراز شور و شوق ، شوخ و بیدار، شاد و اجتماعی هستند… Read More تقويم چينايى :خصوصيات متولدين سال اسپ لایق خونگرم و با استعداد