زیبایی و مود

ترند های سال ۲۰۲۱

ترند های سال ۲۰۲۱پاندومی کرونا در سال گذشته الماری لباس بسیاری ها را ساده تر و راحت تر ساخت. برزو و لباس های راحت روی خانه چیز های بودن که سال گذشته رو در الماری لباس همه جاگزین شد صحنه مود و فیشن کم رنگ تر شد و در طول بسته سال صرف یک مدت… Read More ترند های سال ۲۰۲۱

زیبایی و مود

ترند های سال ۲۰۱۹ دستکول های سال ۱۳۹۸

امسال در صحنه مود و فیشن دستکول ها با اشکال و‌دیزاین های خیلی مختلف به چشم میخورند. از دستکول کوچک به اندازه یک بکسک پیسه تا دستکول بی اندازه بزرگ به شکل «شاپر» یا خریطه سودا. اما آن دستکول های که برای تمام دختران فیشنی یا فیشنسته ها امسال حتمی و باید حداقل یکی از… Read More ترند های سال ۲۰۱۹ دستکول های سال ۱۳۹۸

زیبایی و مود

ترند های سال ۲۰۱۹/ یخن قاق دراز

پیراهن های دراز به شکل یخن قاق یا همان بلوز های دراز امسال یکی از ترند های سال است که به استایل سپورتی ‌و کژول با کرمچ ، بوت های بایکر، موزه های نیم ساق و به استایل ایلیگانت یا ظریف با چپلی یا بوت های بلند ترکیب داده میشوند

زیبایی و مود

Trends 2018/ ترند های سال : زری و جلا

زری ،ستاره ، خال خلاصه هر تکه که جلا دار است و میدرخشد، چی به شکل دامن ، پطلون ، کرتی یا پیراهن ، امسال تکه های درخشان از جمله ترند های حتمی سال به شمارمی که نه تنها فرش های سرخ و محفل ها را فتح نموده اند بلکه درجمع لباس روزمره نیز به نظر… Read More Trends 2018/ ترند های سال : زری و جلا

زیبایی و مود

Trends 2018/ترند های سال گوشواره های بزرگ

گوشواره های «ستیت منت» یعنی از اندازه بزرگ و چشمگیر با رنگ های مختلف ‌و حلقه های طلایی و نقره یی بی حد بزرگ امسال از ترند های دوستداشتنی سال بوده و پوشیدن آن با هر لباس حتمی است   Trends 2018/ ترند های سال چهارخانه

زیبایی و مود

Trends 2018/ترند های سال کرتی پطلون یا دریشی

برای آنهای که ستایل شیک یا کلاسیک را ترجیع می‌دهند  امسال کرتی پطلون های  ساده با پطلون چسپ و یا هم پطلون های بزرگ افتاده با پاچه های کلان و کرتی های دراز از تکه های مختلف از مخمل تا پشمی و تکه های نخی و نساجی بیشتربه رنگ های روشن  نیزیکی از ترند های… Read More Trends 2018/ترند های سال کرتی پطلون یا دریشی

زیبایی و مود

Trends 2018/ترند های سال پطلون

 پطلون های افتاده پاچه کلان ، کولوت( = شلوار)، پطلون های کوبای با پاچه های قیچی شده و ریشه یی  و پطلون های کوبای با کمرهای بلند که از شکم بالا دقیق بروی کمر بسته می‌شوند و به نام *مام جینس (مام = کلمه انگلیسی مادر)  * یاد می‌شوند امسال نیز در صحنه مود باقی… Read More Trends 2018/ترند های سال پطلون