از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

بوتوكس زهرحيات هنرمندان /Botox

استفاده از بوتوكس براى بر طرف نمودن يا صاف نمودن چين و چروك  روى ، دور چشم ، پيشانى ،خط قهرپيشانى  و خط هاى خنده در دو طرف بينى نه تنها ميان ستاره ها و هنرمندان مشهور جهان بلكه ميان مردم عادى  نيز خيلى مروج شده اما بوتوكس يا بوتاكس چى است ؟ بوتاكس =توكسين بوتولينوم… Read More بوتوكس زهرحيات هنرمندان /Botox