از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

تزريق لبان ترند دوستداشتنى ستاره ها

يكى از أيده آل هاى زيبايى امروز لبان پر و بزرگ و پنديده است  براى پر نمودن و بزرگ ساختن لب ها چند مواد مختلف وجود دارد كه به لبان ترزيق ميشود که هر کدام آن مزایا و معایب خود رادارند چربو ذاتى مزیت بزرگ چربی ذاتی كه از بدن خود انسان گرفته ميشود اين… Read More تزريق لبان ترند دوستداشتنى ستاره ها