امورمنزل

طرز تهيه بغلاوه

مواد لازم يك پاكت خمير بغلاوه دو پاكت چهار مغز دوصد گرام پسته هفتصد گرام بوره دوصد گرام مسكه آب هزارگرام /١ليتر ليمو طرز تهيه شربت بوره را در يك ليتر آب حل نموده براى ده دقيقه بروى آتش جوش بدهيد  تا غليظ شده و شكل شربت را به خود بگيرد بعد دو سه ورق… Read More طرز تهيه بغلاوه