از هرچیزو ازهرجا

فرزانه ناز دلخراش ترین آواز سال

در نظر سنجی «آن لاین » کاربران فیسبوک و انستاگرام ده روز وقت داشتند تا آوازخوانی که به نظر آنها دلخراش ترین آواز  را در میان آوازخوانان (طبقه اناث ) دارند انتخاب کنند در این نظر سنجی «فرزانه ناز» در مقام اول و  «لطیفه عزیزی» و «غزال عنایت » مقام های دوم و سوم  انتخاب… Read More فرزانه ناز دلخراش ترین آواز سال