امورمنزل

پودین جیلی دار

مواد لازم چهارقوطی یا پاکت کوچک (۸۵ گرام) جیلی با  رنگ های مختلف دلخواه تان  یک قوطی  شیر تغلیظ شده شیرین(همان شیر ملکو آشنا ما )و دوپاکت کوچک ژلاتین طرز تهیه  قوطی یا پاکت های  جیلی  رنگه را علیحیده در یک گیلاس آب جوش حل نموده در ظرف مناسب انداخته وبرای ۳ ساعت  بگذارید تا… Read More پودین جیلی دار