امورمنزل

مربا رواش

مواد لازم رواش ۵۰۰ گرام  بوره مخصوص برای مربا* ۲۵۰ گرام  ( بوره است که برای آسانی تهیه نمودن مربا تمام موادلازم درآن مخلوط است  jam sugar , ( به آلمانی gelierzucker ) و در انگلیسی به نام  بوره جلی یا بوره جم یاد میشود طرز تهیه رواش ها را پاک شسته ،پوست نموده (… Read More مربا رواش

امورمنزل

رب یا سوس روا ش

مواد لازم رواش۳۰۰ گرام زنجفيل تازه یک توته کوچک  نظر به این که چقدر طعم زنجفیل را خوش دارید سير یک دانه مرچ تند یک دانه آب ۷۵ ملی لیتر نمک به اندازه ضرورت طرز تهیه رواش ها را شسته و به اندازه کوچکتراز  نیم انگشت توته کنید . مرچ تازه ،  سیر وزنجفیل تازه… Read More رب یا سوس روا ش