زیبایی و مود

Trends 2017/ ترند هاى سال پلنگى

ترند ديگرسال ۱۳۹۶، تكه پلنگى (يا كموفلاج ) و ستايل نظامى است كه ساده در تركيب با تكه كوباى ، رنگ سياه و رنگ سفيد پوشيده ميشود. اين تكه  به شكل كرتى در روز هاى سرد بهارى و خزانى و يا بلوز هاى بزرگ در تابستان پوشيده ميشود  .