از هرچیزو ازهرجا

جشن عروسى انوشكا شرما و ويرات كوهلى در شهر ممبى

 انوشكا شرما و ويرت كوهلى دو ستاره مشهور سينما و كركت كشور هندوستان شام سه شنبه ٢٦ دسمبر در شهر ممبى در ميان موجى از ستاره گان سينما و كركت و ديگر مهمانان از طبقه  بلند هندوستان عروسى خود را براى بار دوم جشن گرفتند.  اين جشن كه در آن هنرمندان مشهور سينما هند مانند اميتاب بچهن ،… Read More جشن عروسى انوشكا شرما و ويرات كوهلى در شهر ممبى