زندگی خانوادگی

خصوصيات متولدين ماه ثور/گاو

متولدين ماه ثور انسان هاى بسيار آرام ،  كم حرف و عاشق  نظم و دسپلين اند. آنها پلان و نقشه های زنده گى خود را واقعى بينانه طرح نموده و خيلي سنجيده عمل ميكنند وقتى برایشان لوازم ضروری زنده گى تامين باشد با همان داشته خود راضى و خوش هستند و به چيزى زيادتر و… Read More خصوصيات متولدين ماه ثور/گاو