امورمنزل

چتنی گشنیز افغانی

مواد لازم برای چتنی

گشنیز یک دسته

سیر شش دانه یا به اندازه میل

مرچ تازه چهار دانه، یا به اندازه میل

لیمو یک دانه

نمک به مقدار ضرورت

طرز تهیه چتنی

چتنی گشنیز

مرچ تازه، سیر و گشنیز را در مکسر مکس نموده و در آخیر نمک و آب لیموبه آن اضافه نماید. چتنی آماده است

مواد لازم برای چتنی
(Visited 455 times, 1 visits today)