زیبایی و مود

پيراهن هاى نكاح /green gowns

image
پيراهن نكاح دوخت ماهى شكل كه زيبايى اندام را برجسته تر ميسازد
image
جالى گلشن ، يكى از تكه هاى كه در دوسال آخير اكثر براى پيراهن هاى نكاح و عروسى انتخاب ميشود
image
سبز جالى با دامن نيمه بف و دنباله دار براى آنهاى كه ميخواهند خود را مانند يك شاهدخت احساس كنند
(Visited 2,412 times, 1 visits today)