از هرچیزو ازهرجا

فرش سرخ جایزه موسیقی گریمی

دوشنبه  ۱۱ فبروری، شهر لاس انجلس امریکا. فرش سرخ جایزه  وگریمی یکی از معتبر ترین جایزه موسیقی امریکا و جهان .

جالب ترین پیراهن های شب، از کیتی پیری و کاردی بی که میان کاربران در نت بسیار سر و صدا بلند نمود و به ده ها فوتو شاپ شوخی آمیز این دو عکس نشر شد

(Visited 1,473 times, 1 visits today)