امورمنزل

طرز تهيه بغلاوه

مواد لازم

يك پاكت خمير بغلاوه

دو پاكت چهار مغز

دوصد گرام پسته

هفتصد گرام بوره

دوصد گرام مسكه

آب هزارگرام /١ليتر

ليمو

طرز تهيه شربت

بوره را در يك ليتر آب حل نموده براى ده دقيقه بروى آتش جوش بدهيد  تا غليظ شده و شكل شربت را به خود بگيرد بعد دو سه ورق ليمو را به آن اضافه نموده براى يك دقيقه ديگر بجوشانيد

طرز تهيه خمير

 يك ورق خمير را هموار نموده و چهارمغز و پسته ميده شده را برويش پاش بدهيد و به كمك آشگز خمیر را دوباره لوله كنيد .(عکس پایان)اگر بغلاوه را به شکل لوله میخواهید واگر به شکل لوزی یا چهارکنج میخواهید  یک ورق خمیررا مستقیم بروی قالب یا پطنوس چرب شده داش هموار نموده چهارمغز و پسته کوبیده برویش بپاشید و ورق  دومی خمیر را برویش هموار نموده دوباره  چهارمغز و پسته  برویش بپاشید  به همین رقم تا آخیرین ورق خمیر ادامه بدهید .مسکه را آب نموده  پطنوس داش را با مقدارى مسكه چرب نماید خمير هاى لوله شده را در آن جابجا نموده و مسكه باقيمانده را برويش بريزيد و بعد پطنوس را در داش براى ٣٠-٤٠ دقيقه بگذاريد تا خمير رنگ طلايى به خود بگيرد پطنوس را از داش كشيده شربت تهيه شده را برويش بريزيد و آن رابا  پسته تزيين نموده براى يك ساعت بگذاريد تا سرد شود

بعد از سرد شدن بغلاوه را به شكل دلخواه تان توته نموده و نوش جان نمايد

778e9c7f79f739db6286f7329618c01a
بغلاوه به شکل لوله
(Visited 7,180 times, 1 visits today)