از هرچیزو ازهرجا

حرف هاى عاشقانه

 مرد واقعى كسى نيست كه هر روز پشت يك دختر (نو ) بدود  مرد واقعى كسى است كه اگر ٩٩ دختر هم پشت او بدود او هنوز هم پشت همان "يكى " بدود ....
مرد واقعى كسى نيست كه هر روز پشت يك دختر (نو ) بدود
مرد واقعى كسى است كه اگر ٩٩ دختر هم پشت او بدود او هنوز هم پشت همان “يكى ” بدود ….
(Visited 879 times, 1 visits today)