دخترانه, زیبایی و مود

بلیزر یا کرتی دریشی یکی از ترند های سال۲۰۲۱

کرتی های دریشی از اندازه بزرگ و دراز امسال یکی از پارچه های حتمی در لباس روزمره است چی با پیراهن یا پطلون و دامن و شورت و برزو خلاصه هر لباس را با پوشیدن یک کرتی یا بلیزر دراز و بزرگ ترند سال میسازیم. رنگ های روشن پاستیل مانند یاسمینی، زرد،پسته یی، فیروزه یی، شیرچای در کنار رنگ های کریمی بیژ و گریژ (مخلوطی از فولادی و بیژ )ترند های سال اند

(Visited 512 times, 1 visits today)