زیبایی و مود

Trends 2018/ ترند های سال ۲۰۱۸ بوت

میخواهید از آخرین ترند ها و مود روز خبر باشید
اینجا برایتان ترند های سال ۲۰۱۸ را معرفی می‌کنیم که سال ۲۰۱۸ کدام  ترند ها را با خود دارد و به عنوان یک دختر فیشنی چی چیز ها در الماری لباس و بوت های تان باید باشد
این همه ترند ها که در اینجا برایتان معرفی می‌شوند از مجله مشهور جهان مود “ووگ “ از رن وی و فیشن شو های مود در شهر های نیویارک ، میلان ، پاریس و لندن  پایتخت های مود جهان و همچنان از روی لباس های مشهور ترین بلوگر های مود ‌و فیشن دنیا برایتان تهیه نموده شده
درکنار بعضی  ترند های سال ۲۰۱۷ (که در ویب سایت ما سال گذشته معرفی نموده بودیم) که امسال هم باقی میمانند چند ترند نو و تازه نیز اضافه شده
که معرفی این ترند ها را از اساسی ترین جز فیشن یعنی بوت و پابوش آغاز می‌کنیم و با لوازم تزینی ختم میدهیم

بوت های ۲۰۱۸
بوت و دستکول دو چیزی که هر لباس را تکمیل و با انتخاب درست و دقیق ، آنها را شیک و عالی میسازد
بوت های پوزمین با کوری بلند یا پخش ، بوت های هستند که از سال گذشته ترند بوده و امسال هم باقی میمانند. فایده پوشیدن بوت های پوز مین در این است که پا ها درازتر و در نتیجه قد را بلندتر نشان می‌دهند. در کنار بوت های پوز مین ، کرمچ های هموار و موزه های بلند از زانو که سال گذشته در جمع ترند ها بودند و‌امسال هم باقی میمانند، امسال بوت های از پارچه های شفاف پلاستیک ، بوت های سفید ، بوت کوری پخش ، شینکاک های سپورتی با تلی های مختلف و جالب ، سلیپر یا بوت های پشت باز (از سال گذشته )با یک تغییر که امسال رویش نگینه و ستاره کاری شده ، بوت های زری و خال از جمله ترند های حتمی اند .

موزه های بلندتر از زانو «آورنیس» از سال گذشته

 

بوت های پوز مین با کوری بلند و یا بلکل پخش

شفاف

 

سفید  

 بوت و‌چپلی های کوری پخش

 کرمچ و شینکاک  با تلی های بلند

میتالیک زری ستاره  و خال

سلیپر یا بوت های پشت باز

 

(Visited 1,067 times, 1 visits today)