زیبایی و مود

Trends 2018/ ترند های سال : زری و جلا

زری ،ستاره ، خال خلاصه هر تکه که جلا دار است و میدرخشد، چی به شکل دامن ، پطلون ، کرتی یا پیراهن ، امسال تکه های درخشان از جمله ترند های حتمی سال به شمارمی که نه تنها فرش های سرخ و محفل ها را فتح نموده اند بلکه درجمع لباس روزمره نیز به نظر میرسند

 

Trends 2018/ترند های سال گوشواره های بزرگ

 

(Visited 682 times, 1 visits today)