زیبایی و مود

Trends 2018/ ترند های سال بالاتنه

لوگو شرت : تی شرت های سفید یا رنگه با نوشته یا لوگو های بزرگ  بروی سینه امسال هم مود است برعلاوه
بلوز های مفلر دار و بلوز های  پرک دار خصوصی در قسمت های آستین ، یخن ‌‌و سر شانه ، جاکت های بزرگ‌ بافته گی و جاکت های بافته گی بدون آستین ، بالاتنه ها و ‌بلوز های که شانه اش لچ و یا یک قوله و بلاخره جاکت ها و تی شرت های نیمه و کوتاه  امسال از جمله  ترند های سال اند

لوگو شرتس

جاکت های بافته شده و از اندازه بزرگ

پرک دار

کوتاه با مفلر

شانه لچ یا یک قول

Trends 2018/ترند های سال: بالاپوش و کرتی

(Visited 943 times, 1 visits today)