زیبایی و مود

Trends 2017/ترند هاى سال دستكول هاى كوچك

مكروبگ يا دستكول هاى كوچك یکی از ترند های مهم سال ۱۳۹۶

براى دخترانی كه عادت دارند همه چيز خود را با خود بگردانند امسال کمی مشکل خواهد بود چون امسال ترند سال طرف دستكول هاى كوچك ميرود . برند هاى مشهور مانند شنل، ديور،  دولچى گبانه، گوچى ،ايف سان لاران و ديگران همه از اين دستكول هاى كوچك  ديزاين و به بازار جهانى مود عرضه نموده اند
اين دستكول هاى كوچك كه صرف براى اشيا ضرورى مانند تيليفون دستى، لبسرين و مقدار پول جاى دارند با كمال ميل توسط فيشنسته * ها استفاده ميشوند اين دستكول ها را كه بيشتر يك بغله سر شانه ميندازند ميتوان با هر ستايل لباس تركيب داد

فيشنيسته: بانوانی كه تازه ترين ترند ها و مود روز را از همه اولتر ميپوشند

(Visited 605 times, 1 visits today)