از هرچیزو ازهرجا

زیباترین جفت سینما هالیوود ژولی -پت از هم جدا شدن

 انجلینا ژولی و برید پیت دو ستاره مشهور سینما هالیوود بعد از ١٢سال زنده گی مشترک از همدیگر جدا شدند وکیل انجلینا ژولی( ۴۲ ساله ) آقا رابرت اوفر تایید نمود که این هنرپیشه سینما درخواست طلاق  از برید پیت (۵۲ ساله  ) را درروز دوشنبه به محکمه پیش نموده و دلیل درخواست طلاق را… Read More زیباترین جفت سینما هالیوود ژولی -پت از هم جدا شدن