از هرچیزو ازهرجا

از چاى فروشى تا مودلى

چاى والا ارشاد خان از خيبر پشتونخواه پاكستان يك پسر چاى فروش كه به ستاره شبكه هاى اجتماعى مبدل شد . عكس اين چاى فروش كه در يكى از بازار هاى پاكستان هنگام چاى فروختن توسط يك عكاس تصادفى گرفته شده بود در مدت بسيار كوتاه در شبكه هاى اجتماعى مانند انستاگرام و تويتر در… Read More از چاى فروشى تا مودلى