دخترانه, صحت و تندرستی

درد های عادت ماهوار و طرز درمان آن / PMS

 يا درد هاى عادت ماهوار PMS برای بسیاری از دختران و خانمان جوان هنگام عادت ماهوار درد های شدید در قسمت هاى پاين شکم و کمر، که اكثر چند روز قبل و گاهى هم یک هفته قبل از عادت ماهوار شروع میشوند یک حرف حتمی شده. بعضى ها هنگام مریضی ماهوار بر علاوه دلدردی به سر… Read More درد های عادت ماهوار و طرز درمان آن / PMS