از هرچیزو ازهرجا

کودک سوم دوشس کاترین و شهزاده ویلیام بدنیا آمد

شهزاده و ولیعد انگلستان شهزاده ویلیام و خانم اش دوشس کاترین امروز صاحب فرزند سوم شدند دوشس کاترین امروز دوشنبه تاریخ ۲۳  اپریل ساعت ۱۱ و یک دقیقه به وقت لندن طفل سوم اش را (یک پسر) بدنیا آورد .این  کودک بعداز شهزاده جورج ۴ ساله  و شاهدخت شارلت ۳ ساله فرزند سوم این جفت… Read More کودک سوم دوشس کاترین و شهزاده ویلیام بدنیا آمد