از هرچیزو ازهرجا

عروسی شهزاده انگلستان

شهزاده هاری انگلستان بلاخره با عشق بزرگ اش هنرپیشه امریکایی میگن مارکل ازدواج نمود . در مراسم عقد شان امروز در لندن مهمان ها از اعضا خاندان شاهی دنیا  تا هنرمندان مشهور اشتراک نموده بودند تاج الماس که عروس به سر داشت از جواهرات خاندانی شاهی انگلستان و مربوط به مادر ملکه الیزابت ، «ملکه… Read More عروسی شهزاده انگلستان