از هرچیزو ازهرجا

جشن عروسی پریانکا چوپرا برای بالییود

 پریانکا چوپرا هنرپیشه هندی و‌نیک جانس آوازخوان امریکایی که قبلا مدت یک هفته آغاز زنده گی مشترک خود را با محافل باشکوه  شب خینه ، شب سنگیت( یا خوبش خوری)،  عقد عیسوی و عقد مطابق به مذهب هندویزم و‌محفلی هم برای اعضا خانواده و‌د‌وستان نزدیک خود در کشور هندوستان تجلیل نموده بودند، روز گذشته یکبار… Read More جشن عروسی پریانکا چوپرا برای بالییود