زیبایی و مود

عروس هاى كه نبايد به آرايشگاه ميرفتن

بعضى اوقات رفتن به آريشگاه به يكى بزرگترين اشتباه زنده گى تبديل ميشود. خصوصى وقتى اين اشتباه بزرگ زنده گى در زيباترين روز زنده گى ات اتفاق بيفتد . عروس بيرحمانه قربانى آرايشگران ناقابل ميشوند . همان است كه بعد از گذشت سال هاى زياد هنوز هم از ديدن البوم عروسى ات فرار ميكنى اين… Read More عروس هاى كه نبايد به آرايشگاه ميرفتن

از هرچیزو ازهرجا

عروسى كه تمام انگلستان منتظر اش بود

پيپه مديلتون  ٣٣ ساله خواهر كوچك شاهدخت كاترين ، خانم شهزاده ويليام شاه آينده انگلستان بلاخره عروسى نمود اين عروسى كه مهم ترين رويداد سال در ميان طبقه بلند و اشرافى انگلستان ياد ميشد امروز روز شنبه تاريخ ٢٠ ماه مى  تجليل شد داماد جيمس ميتيو ٤١ ساله است ، يك منيجركه از طريق بانكدارى… Read More عروسى كه تمام انگلستان منتظر اش بود