از هرچیزو ازهرجا

جستین بیبر نامزاد شد

جستین بیبر آوازخوان جوان و مشهور کانادایی بلاخره  شایعه نامزادی خود با دوست دختر اش مودل «هیلی بلدوین»  در انستاگرام با یک پیام زیبا تصدیق نمود از روز شنبه به این سو بعد از اینکه در انگشت هیلی بالدوین یک انگشتر بزرگ الماس دیده شده بود، شایعه نامزاد شدن آنها در مدیا و نشرات مشهور… Read More جستین بیبر نامزاد شد