از هرچیزو ازهرجا

فوربز : لیست پردرآمد ترين هنرپيشه هاى دنيا

مجله فوربز معتبرترين مجله اقتصاد جهان مانند هرسال  بار دیگر ليست مشهور خود را نشر نمود اين لیست فوربز که در آخیر هر سال از چاپ میبرآید و در پهلو پولدارترين اشخاص سال (ملياردر ها و ميليونر هاى سال  )  قدرتمندترين اشخاص سال، قدرتمندترين خانمان سال ، بزرگترين شركت هاى دنيا و پردرآمد ترین آوازخوانان… Read More فوربز : لیست پردرآمد ترين هنرپيشه هاى دنيا