از هرچیزو ازهرجا

آریانا سعید خوش ذوق ترین آوازخوان سال

در یک نظر سنجی «آن لین » آریانا سعید برای بار سوم در به عنوان خوش ذوق ترین و خوش لباس ترین آوازخوان سال انتخاب شد در این نظر سنجی که تقریبا سه هزار و هفتصد دختر و پسر جوان میان ۳۵ تا ۱۸ ساله از طریق فیس بوک و انستاگرام رای فرستاده بودند آریانا… Read More آریانا سعید خوش ذوق ترین آوازخوان سال