زندگی خانوادگی

خصوصیات متولدین ماه اسد : شیر

«پرده ستیژ را پس کنید که آمدم  !  من خودم ! چون من میخواهم ! و من مرکز جهان هستم !  » متولدین ماه اسد انسان های دلیر بی باک ، خونگرم ، احساساتی و پرشور ، ریسک پذیر ، قاطع ، مصمم ، با مقاومت ، با انرژی و فعال ، عادل ، سخاوتمند ، خوش قلب… Read More خصوصیات متولدین ماه اسد : شیر